• Zakres temperatury spalin 60°-450° C (ceramika) i do 200° C (stal)
  • Odporność na pożar sadzy 1000° C (ceramika)
  • Rury o doskonałej odporności na wysokie temperatury i kondensat
  • Izolowany cieplnie (ceramika)
  • System powietrzno-spalinowy - średnica 8 cm (stal)
  • Zgodny z PN-EN 13063-1,2 i PN-EN 14989-2
  • Może pracować w nadciśnieniu do 200 Pa (stal)