• Odporność ogniowa przy działaniu ognia od wewnątrz na zewnątrz T450 G50
 • Szczelność po pożarze sadzy < 2 l/sm2 (N1)
 • Odporność na szok termiczny N1
 • Wytrzymałość na ściskanie rur ceramicznych ≥10MN/m2
 • Maksymalna wysokość kanału wewnętrznego ≥ 50kN
 • Wytrzymałość na ściskanie materiałów łączących:
  - kit kwasoodporny (rury) min 10MPa
  - zaprawa murarska (pustaki) min 3MPa
 • Wytrzymałość na ściskanie obudowy zewnętrznej ≥5MN/m2
 • Odporność na składniki chemiczne, korozję, szczelność, przecieki D 3
 • Odporność na przemienne zamarzanie odmarzanie odporny
 • Elementy centrujące rury wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301.
 • Dodatkowy kanał wentylacyjny, wymiary- 10,5x26 cm lub 2x (12x16) cm

Zgodny z PN-EN 13063-1, klasyfikowany T450 N1 D3 G50