Montaż systemu kominowego następuje z elementów składowych na miejscu budowy. Warunki montażu systemu kominowego znajdują się w instrukcji montażu oraz informacjach dotyczących budowy kominów Presto.

Komin jest konstrukcją samonośną oddzieloną od elementów nośnych budynku. Komin należy sytuować wewnątrz budynku. Efektywna wysokość przewodu kominowego nie powinna przekraczać 20 m. Odległość od elementów łatwopalnych min. 50 mm.