System Kominowy Novus montowany z seryjnie produkowanych, prefabrykowanych, dokładnie do siebie dopasowanych elementów, o warstwowej konstrukcji składającej się z: pustaków keramzytowo-betonowych, rur i trójników szamotowych i pierścieni centrujących Pustaki zewnętrzne wykonane z betonu lekkiego opartego na keramzycie. Wewnętrzna ich część została tak uformowana, że po zamontowaniu w nich rur szamotowych powstają wolne przestrzenie, przez które przepływa powietrze do spalania. Powietrze płynie z ponad dachu (poprzez otwory pod kratki wlotu powietrza) poprzez przyłącze powietrzno-spalinowe komina do kotła (praca w przeciwprądzie). Dodatkowo w narożnikach pustaków wykonane są pionowe przelotowe otwory średnicy 30 mm, które mogą być wykorzystane do wykonania dodatkowego zbrojenia komina. Cienkościenne rury szamotowe charakteryzują się wysokimi parametrami w zakresie prób ciśnieniowych, przepuszczalności spalin oraz odpornością na agresywny kondensat. Mała masa rury zapewnia jej szybkie nagrzanie, a przez to dobry ciąg kominowy. Poszczególne elementy szamotowe łączone są między sobą na złącza kielichowe wypełniane na montażu specjalnym silikonem wysokotemperaturowym. Typowy wkład szamotowy komina składa się z rur wysokości 100 cm, trójnika
 wyczystki o wysokości 66,5 cm oraz kształtki ścieku kondensatu 61 cm. Czopuch kotła łączy się z kominem poprzez przyłącze zaopatrzone w membrany- spalinową i powietrzną. Membrany powinny mieć średnice o 10 mm mniejsze niż odpowiednie średnice rur czopucha. Pomiędzy pustakami, a rurami montuje się w odstępach, co 100 cm stalowe pierścienie centrujące. Elementy mają za zadanie trwale i elastycznie mocować oraz centrować szamotowe rury w stosunki do pustaka. Zakończenie komina oddziela od siebie wyrzut gazów spalinowych i powietrze zasilające (spalania) oraz równoważy wahania ciśnienia spowodowane oddziaływaniem wiatru na kanał spalinowy i powietrzny.