• Odporność ogniowa przy działaniu ognia od wewnątrz na zewnątrz T200 O(00)
 • Szczelność < 2 l/sm2 (N1)
 • Odporność na szok termiczny N1
 • Wytrzymałość na ściskanie rur ceramicznych ≥10MN/m2
 • Maksymalna wysokość kanału wewnętrznego ≥ 50m
 • Wytrzymałość na ściskanie materiałów łączących:
  - kit kwasoodporny (rury) min 10MPa                                                          
  - zaprawa murarska (pustaki) min 3MPa
 • Wytrzymałość na ściskanie obudowy zewnętrznej ≥ 5MN/m2
 • Odporność na składniki chemiczne, korozję, szczelność, przecieki W 2
 • Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie
 • Elementy centrujące rury wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4509.
 • Dodatkowy kanał wentylacyjny, wymiary- 10,5x26 cm lub 2x (12x16) cm

Zgodny z PN-EN 13063-3, klasyfikowany T200 P1 W2 O(00)