Montaż systemu kominowego następuje z elementów składowych na miejscu budowy. Warunki montażu systemy kominowego znajdują się w instrukcji montażu oraz informacjach dotyczących budowy kominów Presto. Komin jest konstrukcją samonośną oddzieloną od elementów nośnych budynku. Komin należy sytuować wewnątrz budynku. W strefach zimnych zaleca się docieplanie obudowy komina warstwą wełny mineralnej grubości 3 cm. Odległość od elementów łatwopalnych pustaków komina - 0 mm. Nie wolno bezpośrednio mocować kotła wodnego do pustaków komina (stosować elementy nośne lub obmurowanie 12 cm).