System kominowy Universus montowany z seryjnie produkowanych, prefabrykowanych, dokładnie do siebie dopasowanych elementów, o trójwarstwowej konstrukcji składającej się z:

  • pustaków keramzytowo-betonowych
  • płyt z wełny mineralnej
  • rur i trójników szamotowych

Pustaki zewnętrzne wykonane są z betonu lekkiego opartego na keramzycie. Wewnętrzna ich część została tak uformowana, że po zamontowaniu w nich rur szamotowych i wełny w narożach pustaków powstają kanały (wolne przestrzenie), przez które w sposób ciągły przepływa powietrze. Powietrze przepływa z dołu od kratki przewietrzającej do góry przejmując oddaną przez komin wilgoć i transportuje ją przez stożek wylotowy lub mankiet do atmosfery. Takie rozwiązanie zapobiega gromadzeniu się wilgoci w kominie i zapewnia utrzymanie wysokiej izolacyjności wełnie mineralnej. Dodatkowo w narożnikach pustaków wykonane są pionowe przelotowe otwory o średnicy 30 mm, które mogą być wykorzystane do wykonania dodatkowego zbrojenia komina w celu podniesienia wysokości komina ponad dach. Płyty z niepalnej wełny mineralnej odporne na wysokie temperatury spalin stanowią doskonałą izolację pomiędzy pustakiem a rurą szamotową. Klinowy układ nacięć ułatwia dopasowanie i dokładne przyleganie wełny do zewnętrznej powierzchni rur szamotowych. Rury szamotowe charakteryzują się wysoką odpornością termiczną i wyjątkową kwasoodpornością. Poszczególne elementy szamotowe łączone są między sobą na złącze typu pióro - wpust wypełnione kitem kwasoodpornym. Mała masa rury (cienkościenne rury) zapewnia jej szybkie nagrzanie i dobry ciąg kominowy. Typowy wkład szamotowy komina składa się z rur wysokości 33 cm, trójnika wyczystki i spalin o wysokości 66 cm oraz kształtki ścieku kondensatu. Trójniki spalin w wykonaniu 90 i 45°.