• Odporność ogniowa przy działaniu ognia od wewnątrz na zewnątrz T450 G50 ; T400 O50
 • Szczelność po pożarze sadzy < 2 l/s m2 (N1)
 • Odporność na szok termiczny N1
 • Wytrzymałość na ściskanie rur ceramicznych ≥10MN/m2
 • Maksymalna wysokość kanału wewnętrznego ≥ 50kN
 • Wytrzymałość na ściskanie materiałów łączących:
  - kit kwasoodporny (rury) min 10MPa
  - zaprawa murarska (pustaki) min 3MPa
 • Wytrzymałość na ściskanie obudowy zewnętrznej ≥ 5MN/m2
 • Odporność na składniki chemiczne, korozję, szczelność, przecieki D 3 ; W 2
 • Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie
 • Warstwa izolacyjna – wełna mineralna, ognioodporna, gęstość 100 kg/m3.
 • Dodatkowy kanał wentylacyjny, wymiary- 10,5x26 cm lub 2x (12x16) cm

Zgodny z PN-EN 13063-1, klasyfikowany T450 N1 D3 G50
Zgodny z PN-EN 13063-2, klasyfikowany T400 N1 W2 O50