Montaż systemu kominowego następuje z elementów składowych na miejscu budowy. Warunki montażu systemu kominowego znajdują się w instrukcji montażu oraz informacjach dotyczących budowy kominów Presto. Komin jest konstrukcją samonośną oddzieloną od elementów nośnych budynku.

Możliwość posadowienie komina na zewnątrz budynku. W przypadku tzw. „mokrego stanu pracy” przewodu kominowego, wyższego niż 15 m, odcinki przewodu usytuowane poza przestrzenią grzewczą budynku oraz nad dachem powinny zostać zaizolowane wełną mineralną grubości min. 3 cm.

Odległość od elementów łatwopalnych min. 50 mm. Nie wolno bezpośrednio mocować kotła wodnego do pustaków komina (stosować elementy nośne lub obmurowanie 12 cm).

 

"