WG. NORMY DOTYCZĄCE WENTYLACJI W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
PN-83/B-03430----------PN-83/B-03430/Az3:2000


BUDYNKI MIESZKALNE; STRUMIENIE OBJĘTOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO:

 • W kuchni z oknem zewn. wyposażoną w k. gazową - 70 m3/h
 • W kuchni z oknem zewn. wyposażoną w k. elektryczna - 30 m3/h (do 3 osób); 50 m3/h ( >3 osoby)
 • W kuchni bez okna wyposażoną w k. elektryczną - 50 m3/h
 • W łazience (z WC lub bez) - 50 m3/h
 • W wydzielonym WC - 30 m3/h
 • W pomocniczym pomieszczeniu bez okiennym - 15 m3/h
 • W kuchni bez okna zewn. wyposażoną w k. gazową, obowiązkowo mechaniczna went. wywiewna - 70 m3/h
 • W budynkach do wys. 9 kondygnacji może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna, w budynkach wyższych tylko went. mechaniczna
 • W mieszkaniach wyposażonych w palenisko na paliwo stałe, kominki lub gazowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin , może być stosowana tylko wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna nawiewno-wyciągowa zrównoważona
 • Wentylacja piwnic - 0,3 wymiany na godzinę
 • Klatki schodowe powinny mieć w górnej części otwór wywiewny o przekroju netto 200 cm2
 • Pralnia domowa - min. 2 wymiany na godzinę
 • Suszarnia bielizny - 1 wymiana na godzinę

BUDYNKI ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO:

 • Dla pokojów mieszkalnych - 20 m3/h dla każdego mieszkańca, lecz nie mniej niż 1 wym./h
 • Dla pokojów zbiorowego przebywania ludzi (świetlice, pokoje nauki, jadalnie) - 20 m3/h dla każdej osoby
 • Dla pokojów klimatyzowanych oraz wentylowanych o nieotwieranych oknach - 30m3/h dla każdej osoby
 • Kuchnie, łazienki oraz ustępy przeznaczone dla użytku indywidualnego - jak dla budownictwa mieszkalnego

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:

 • 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby 20 m3/h
 • 30 m3/h j.w. jeżeli dopuszcza się palenie tytoniu
 • 15 m3/h dla każdego dziecka (żłobki i przedszkola)
 • W pomieszczeniach klimatyzowanych oraz wentylowanych o nieotwieranych oknach - 30m3/h dla każdej osoby lub 50 m3/h, jeśli dozwolone jest palenie