Poniżej zamieszczone diagramy umożliwiają dobór średnicy komina w zależności od typu kotła, jego mocy znamionowej oraz efektywnej wysokości komina. Prawidłowo określona średnica komina do współpracującego kotła (paleniska) jest warunkiem jego prawidłowej pracy.

1. Gaz ziemny

Kocioł gazowy (atmosferyczny) z palnikiem bez dmuchawy, temperatura gazów wylotowych za przerywaczem ciągu tw ≥ 120°C i < 140°C.

2. Gaz ziemny

Kocioł grzewczy z zapotrzebowaniem na ciąg i palnikiem z dmuchawą. Temperatura gazów wylotowych na końcu kotła tw ≥140°C i <190°C.

3. Gaz ziemny

Kocioł nadciśnieniowy. Temperatura gazów wylotowych na końcu kotła tw ≥ 100°C i <140°C.

4. Olej opałowy

Kocioł grzewczy z zapotrzebowaniem na ciąg i palnikiem z dmuchawą. Temperatura gazów wylotowych na końcu kotła tw ≥140°C i >190°C.

5. Olej opałowy

Kocioł nadciśnieniowy. Temperatura gazów wylotowych na końcu kotła tw ≥ 140°C i <190°C.

6. Spalanie drewna

Kocioł grzewczy z zapotrzebowaniem na ciąg. Temperatura gazów wylotowych na końcu kotła tw = 200°C ÷ 240°C.

7. Spalanie węgla

Kocioł grzewczy z zapotrzebowaniem na ciąg. Temperatura gazów wylotowych na końcu kotła tw = 200°C ÷ 240°C.

8. Otwarte kominki

Temperatura gazów wylotowych na końcu kotła tw = 80°C.

9. Gaz ziemny

Kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania (niekondensacyjne) o różnych mocach nominalanych (masach spalin).

Wysokość geodezyjna 150 m npm.

10. Gaz ziemny

Kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania (niekondensacyjne) o różnych mocach nominalanych (masach spalin).

Wysokość geodezyjna 350 m npm.

11. Gaz ziemny

Kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania (niekondensacyjne) o różnych mocach nominalanych (masach spalin).

Wysokość geodezyjna 600 m npm.